Barber Trnava Logo Header

Kto je správca?

Barber Shop Trnava - formálne Miroslava Mišo Krajčovičová, Vysoká 5440/21, 917 01 Trnava, IČ: 41433645 DIČ: 1070043370, vedená na Živnostenskom úrade v Trnave.

Práve ona určuje, ako budeme vaše osobné údaje spracovávať, za akým účelom, ako dlho a ktorí ľudia k nim budú mať prístup.

Máte otázky?

Akékoľvek otázky ohľadom vašich osobných údajov a ich spracovania nám posielajte na email shop@barbertrnava.sk. Radi odpovieme.

Aké údaje spracovávame?

Iba také údaje, ktoré nám sami zveríte a ktoré potrebujeme na to, aby sme vás mohli informovať a edukovať formou emailov, zaradiť vás do zľavového systému, riadne plniť zmluvy a plniť naše zákonné povinnosti, vystavovať daňové doklady a viesť účtovníctvo. Spracovávame tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • emailový či telefónny kontakt,
  • poštová adresa,
  • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov),
  • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe.

Vaše meno, adresu a fakturačné údaje potrebujeme predovšetkým pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov, prípadne pre vaše zaradenie do zľavového systému.

Emailovú adresu používame predovšetkým k tomu, aby sme vám mohli potvrdiť a upozorniť vás na termín rezervácie, prípadne vás informovať o akciách, vďaka ktorým ušetríte a poslať vám pár zaujímavých tipov, ktoré sa vždy hodia.

Vaše osobné údaje (email a meno) a informácie o tom, ako nakladáte s emailami od nás (kedy ich otvárate, na aké odkazy klikáte, ...) využívame na to, aby sme vám posielali správy, ktoré vás skutočne zaujímajú. Podľa týchto údajov sa totiž snažíme prispôsobiť obsah našich emailov vášmu vkusu. Ak ste už naším zákazníkom, vnímame ako náš oprávnený záujem posielať vám tieto emaily maximálne po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Samozrejme sa zo zasielania emailov môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz v päte každého hromadného emailu.

Kto má k vašim údajom prístup?

Naši zamestnanci, ktorí vám v holičstve i mimo neho pomáhajú. Tiež naše účtovníčky - na faktúrach a daňových dokladoch. A náš markeťák, ktorý vytvára emaily tak, aby vás bavili. Sme tím, v ktorom je každý z nás je viazaný mlčanlivosťou a vyškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. 

Ak je to potrebné, niektoré osobné údaje sa dostávajú aj do rúk správcu IT, právneho zástupcu alebo prepravnej spoločnosti. Tiež využívame službu Google Analytics, vďaka ktorej monitorujeme návštevnosť webu.

Čo zaznamenávame?

Pri návšteve webu https://barbertrnava.sk zaznamenávame vašu IP adresu, čas, ktorý tu strávite, stránky, ktoré si prehliadnete a stránky, z ktorých prichádzate. Vďaka týmto údajom vieme, koľko ľudí navštívi naše stránky, aký obsah vás zaujíma a ako vám môžeme používania webu ešte spríjemniť. 

Cookies pre cielenie reklamy spracovávame len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky môžete prechádzať aj v režime, ktorý zbieranie osobných údajov znemožňuje - používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Ako vaše údaje chránime?

Svedomito a ako najlepšie vieme. Používame moderné technológie, ktoré zodpovedajú súčasnému stupňu technického rozvoja. Vykonali sme tiež potrebné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

Aké sú vaše práva?

Samozrejme máte právo vedieť, že vaše osobné údaje spracovávame, aké údaje spracovávame a ako s nimi nakladáme. Rovnako máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom a my máme povinnosť vám potvrdiť, či vaše údaje spracovávame, alebo nie. 

Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu poskytnutých osobných údajov - ak ich uchovávame v nepresnej podobe. 

Keď budete chcieť a nebude to vylúčené napríklad našou zákonnou povinnosťou, vaše osobné údaje okamžite vymažeme a nebudeme ich už ďalej uchovávať. Rovnako vám dávame možnosť si upraviť alebo vymazať osobné údaje vlastnoručne, a to prostredníctvom zákazníckeho profilu.

Môžete nám obmedziť rozsah spracovania vašich osobných údajov - napr. môžete zostať v evidencii pre zľavový systém, ale požiadať o vymazanie z databázy pre zasielanie emailov. 

Keby sa vám niečo nezdalo, máte právo na nás podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. 

Máte právo na prenos osobných údajov na iného správcu. Na požiadanie zašleme vaše údaje inému subjektu, ktorý ich bude spracovávať. 

Môžete vzniesť námietku, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene. 

Zo zasielania emailov a obchodných oznámení sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz v päte každého takéhoto emailu. 

Všetky uvedené práva môžete uplatniť písomnou formou a my vám do 30 dní od prijatia žiadosti odpovieme. Nezabudnite pripojiť svoju emailovú adresu, na ktorú vám pošleme overovací email - aby ste dokázali, že ste to naozaj vy. Ak nám nepošlete svoju emailovú adresu alebo inak nepreukážete svoju totožnosť, nemôžeme vašej žiadosti vyhovieť.

Keď to  zhrnieme

Tak vďaka nášmu kontaktu - či už online alebo offline - získavame vaše osobné údaje. Od okamihu ich získania s nimi nakladáme podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. 

Tieto zásady spracovania sú platné od 25.5.2018.
barber trnava logo header white
Tradičné pánske holičstvo
© 2023 barbertrnava.sk
crossmenu